logo ZPAFF
 
facebook facebook szukaj rss
 
 

 

Droit de suite

Andrzej Łojko 27 March 2014

Jest to stosunkowo nowy i mało znany zapis w prawie autorskim mający na celu zapewnienie dodatkowych dochodów twórcom
a w szczególności spadkobiercom twórców w związku z hipotetyczną możliwością wzrostu wartości utworów po śmierci twórcy lub w dalszym okresie jego działalności.
Zapis ten dotyczy jedynie egzemplarzy utworów wykonanych w ograniczonych ilościach (dla fotografii i grafiki do 30 sztuk w danym formacie) wymienionych w Art. 19. pkt 3. 2. 
więcej ...


Umowy w zakresie prawa autorskiego

Andrzej Łojko 25 September 2013

Umowy dotyczące praw autorskich dzielą się na dwa rodzaje analogicznie do podziału majątkowych praw autorskich, na prawo do korzystania z utworu i prawo do rozporządzania utworem - nazywamy je umowami licencyjnymi i umowami rozporządzającymi.
więcej ...


Utwory osierocone

Andrzej Łojko 30 September 2013

Jednym z „gorących“ tematów ostatnich miesięcy są prace MKiDN nad wdrożeniem dyrektywy unijnej  dotyczącej utworów osieroconych. (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE, z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych)
W poniższym tekście zawarłem kilka uwag do propozycji MKiDN niepokojących nie tylko nas fotografów.
więcej ...autor - projekt autor- wykonanie
ZG_ZPAF mstWwa cookies