logo ZPAFF
 
facebook facebook szukaj rss
 
 

 

Umowy w zakresie prawa autorskiego

Andrzej Łojko 25 September 2013

Umowy dotyczące praw autorskich dzielą się na dwa rodzaje analogicznie do podziału majątkowych praw autorskich, na prawo do korzystania z utworu i prawo do rozporządzania utworem - nazywamy je umowami licencyjnymi i umowami rozporządzającymi.
więcej ...autor - projekt autor- wykonanie
ZG_ZPAF mstWwa cookies