logo ZPAFF
 
facebook facebook szukaj rss
 
 

 

Droit de suite

Andrzej Łojko 27 March 2014

Jest to stosunkowo nowy i mało znany zapis w prawie autorskim mający na celu zapewnienie dodatkowych dochodów twórcom
a w szczególności spadkobiercom twórców w związku z hipotetyczną możliwością wzrostu wartości utworów po śmierci twórcy lub w dalszym okresie jego działalności.
Zapis ten dotyczy jedynie egzemplarzy utworów wykonanych w ograniczonych ilościach (dla fotografii i grafiki do 30 sztuk w danym formacie) wymienionych w Art. 19. pkt 3. 2. 
więcej ...autor - projekt autor- wykonanie
ZG_ZPAF mstWwa cookies