logo ZPAFF
 
facebook facebook szukaj rss
 
 

 

Członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików

Związek zrzesza blisko 700 członków, więc ich pełna lista
jest tak długa, że jej przeglądanie może być niewygodne. 
Proponujemy skorzystanie z menu po lewej stronie, 
by zawęzić listę do konkretnego Okręgu albo zamieszkałych 
w wybranym województwie czy poza krajem.

Menu z prawej strony pozwala na wybranie tradycyjnie i dość
szeroko określonej tematyki, by pokazać tych członków,
którzy zadeklarowali jej podejmowanie w fotografii, dodając
czasem doprecyzowanie lub informacje o zgromadzonych
autorskich, tematycznych archiwach.

Można także wybrać członków Związku, którzy jako specjalizację
zawodową wskazali wybraną spośród wymienionych po prawej
stronie. Część z nich wykracza poza ściśle rozumianą profesję
fotograficzną i dotyczy równolegle uprawianej działalności,
związanej jednak w istotny sposób z fotografią. 


Dostosowaliśmy nasz spis-wyszukiwarkę aktualnych członków ZPAF
do wymogów nowego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych - RODO.
Od 25 maja 2018, tam, gdzie jako administrator uzyskaliśmy zgodę na publikację danych, umieściliśmy je w wyszukiwarce i dostępnym poniżej w formacie pdf
do przeglądania/pobrania SPISIE CZŁONKÓW ZPAF - aktualizowanym na bieżąco.
Tam, gdzie takiej zgody na wypełnionym formularzu nie otrzymaliśmy,
żadne chronione dane członka ZPAF nie będą teraz wyświetlane.


Można też przeglądać kompletne długie listy:

pokaż wszystkich aktualnych członków

pokaż wszystkich byłych członków

pokaż wszystkich członków honorowych

albo pobierz :  Spis aktualnych członków ZPAF

Jeśli konieczna jest aktualizacja danych na stronie i w spisie, prosimy o pobranie formularza poniżej, dokładne wypełnienie go i odesłanie na adres edytor@zpaf.pl w załączniku.
Formularz należy otworzyć w nowej (X-XI) wersji darmowego programu Adobe Reader
(do pobrania: http://get.adobe.com/pl/reader), wypełnić pola bez odręcznego podpisu,
po czym zapisać jako nowy dokument, dodając koniecznie do nazwy choć swoje inicjały.
Można też otworzyć go w przeglądarce Chrome, wypełnić po czym pobrać ze zmianami...

pobierz:           


Niniejszy spis członków Związku Polskich Artystów Fotografików jest publikowany 
wyłącznie w celach informacyjnych, dla umożliwienia bezpośredniego kontaktu,
związanego z artystyczną i zawodową działalnością zrzeszonych w nim osób.
Nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek inne wykorzystanie lub przetwarzanie
danych w nim zawartych, których jesteśmy jedynym uprawnionym administratorem.
Uprzedzamy, iż próby bezprawnego wykorzystania tych danych dla celów
marketingowych lub handlowych nie legitymizuje fakt, że pochodzą one
z powszechnie dostępnego źródła. Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada
bowiem tzw. wtórny obowiązek informacyjny - czyli konieczność uzyskania zgody
bezpośrednio od osoby, której dotyczą dane.


autor - projekt autor- wykonanie
ZG_ZPAF mstWwa cookies