logo ZPAFF
 
rss facebook search
 
 

 

Członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików

Związek zrzesza blisko 700 członków, więc ich pełna lista
jest tak długa, że jej przeglądanie może być niewygodne. 
Proponujemy skorzystanie z menu po lewej stronie, 
by zawęzić listę do konkretnego Okręgu albo zamieszkałych 
w wybranym województwie czy poza krajem.

Menu z prawej strony pozwala na wybranie tradycyjnie i dość
szeroko określonej tematyki, by pokazać tych członków,
którzy zadeklarowali jej podejmowanie w fotografii, dodając
czasem doprecyzowanie lub informacje o zgromadzonych
autorskich, tematycznych archiwach.

Można także wybrać członków Związku, którzy jako specjalizację
zawodową wskazali wybraną spośród wymienionych po prawej
stronie. Część z nich wykracza poza ściśle rozumianą profesję
fotograficzną i dotyczy równolegle uprawianej działalności,
związanej jednak w istotny sposób z fotografią. 


Można też przeglądać kompletne długie listy:

pokaż wszystkich aktualnych członków

pokaż wszystkich byłych członków

pokaż wszystkich członków honorowych

albo pobierz :  Spis aktualnych członków ZPAF

Jeśli konieczna jest aktualizacja danych na stronie i w spisie, prosimy o pobranie formularza poniżej, dokładne wypełnienie go i odesłanie na adres edytor@zpaf.pl w załączniku.
Formularz należy otworzyć w nowej (X-XI) wersji darmowego programu Adobe Reader
(do pobrania: http://get.adobe.com/pl/reader), wypełnić pola bez odręcznego podpisu,
po czym zapisać jako nowy dokument, dodając koniecznie do nazwy choć swoje inicjały.

pobierz:           


Niniejszy spis członków Związku Polskich Artystów Fotografików jest publikowany 
wyłącznie w celach informacyjnych, dla umożliwienia bezpośredniego kontaktu,
związanego z artystyczną i zawodową działalnością zrzeszonych w nim osób.
Nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek inne wykorzystanie lub przetwarzanie
danych w nim zawartych, których jesteśmy jedynym uprawnionym administratorem.
Uprzedzamy, iż próby bezprawnego wykorzystania tych danych dla celów
marketingowych lub handlowych nie legitymizuje fakt, że pochodzą one
z powszechnie dostępnego źródła. Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada
bowiem tzw. wtórny obowiązek informacyjny - czyli konieczność uzyskania zgody
bezpośrednio od osoby, której dotyczą dane.


autor - projekt autor- wykonanie
ZG_ZPAF mstWwa cookies